KBT Sollentuna

Ta makt över ditt liv!

KBT Sollentuna: Vad är KBT?

Sollentuna KBT tillhandahåller KBT i Sollentuna (Kognitiv Beteendeterapi i Sollentuna) där Mindfulness är en självklart integrerad del i metod och förhållningssätt. Både KBT och Mindfulness har gränslöst mycket forskning bakom sig, vilken backar upp deras positiva effekter i mångt och mycket. KBT har utvecklats stegvis och består idag av olika teorier som tillsammans skapar ett paraplybegrepp för en rad evidensbaserade metoder. Kognitiv terapi + Beteendeterapi = Kognitiv beteendeterapi (KBT). Beteendeterapi utvecklades först och hade sitt stora genombrott på 50-talet. Den utgår från olika inlärningsteorier. Hur människan lär sig av och påverkas av sin omgivning, samt av egna handlingar och erfarenheter. Det vi gör skapar ett resultat som påverkar hur vi mår. Kognitiv terapi växer fram under 70-talet. I den kognitiva terapin ser man tankar som inre beteenden som många gånger påverkar oss lika mycker som yttre beteenden, eller mer. Den kognitiva terapin utgår från att de tankar vi tänker påverkar både det vi gör och hur vi mår. Kort kan man säga att: KBT = Tänk nytt och gör nytt om du vill må bättre. Det är detta vår KBT i Sollentuna kan hjälpa dig uppnå!

KBT Sollentuna: Från beteendeforskning till existentiella frågor.

Eftersom KBT (kognitiv beteendeterapi) bygger på forskning så har även forskningens möjligheter och begränsningar påverkat framväxten. Det börjar med forskningens förmåga att jobba med och utveckla de beteendemässiga teorierna. Forskningen finner sedan sätt att jobba med kognitiva teorier. Men människan består inte bara av tankar och beteenden. Vi är mycket mer än det vi tänker och gör. Vi har känslor också. Här blickar forskningen mycket åt österländska traditioner som exempelvis zenbuddism och förhållningssätt som mindfulness och acceptans. Man ställer också frågor som kommer närmare de stora existentiella frågorna, hur vi förhåller oss till våra känslor och livet. Det är enligt dessa principer min KBT i Sollentuna fungerar. Och forskningen fortsätter. Ny kunskap fortsätter hela tiden att utveckla och förändra KBT och dess möjligheter att hjälpa människor.

KBT Sollentuna: Mindfulness - ett nytt förhållningssätt smyger sig in.

Jon Kabat-Zinn lägger grunden till MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, för mer än 40 år sedan. Idag är det en självklar del av KBT, den Kognitiva Beteendeterapin. Enkelt kan man säga att MBSR är en stresshanteringsteknik baserad på medveten närvaro. När vi har släppt taget om dåtid och framtid och blir fullt närvarande och medvetna i nuet så öppnar sig möjligheter att hantera det som är inom en rad områden – som exempelvis utmattningssyndrom, stressproblematik och smärta. Men det är också en metod man kan söka sig till för högre livskvalitet, ökad självkännedom och personlig utveckling.

KBT beskrivs oftast som ett mycket strukturerat och målfokuserat arbetssätt med tydlig handlingsplan och hemuppgifter mellan möten. Det är det, men man får inte glömma att vi ska använda metoder och tekniker på ett sätt som främst gynnar positiv förändring. Det får inte vara endast teknik och metod som styr samtalet!

Min KBT i Sollentuna tränar din hjärna att tänka på ett sätt som gynnar dig mest!

“Ett meningsfullt liv består av en lång rad goda och vänliga handlingar varje dag - som tillsammans blir något verkligt stort under en hel livstid.”

Frågor?

Varmt välkommen att kontakta Sollentuna KBT med alla dina eventuella frågor eller kommentarer. Jag svarar snabbt & hjälper dig gärna!