Mindfulness Sollentuna

Hitta inre lugn!

Mindfulness Sollentuna: Vad är Mindfulness?

Sollentuna KBTs Mindfulness i Sollentuna hjälper dig lära dig och uppnå medveten närvaro – att vara på den enda plats i tid och rum vi egentligen kan vara. Här & nu! Min mindfulness i Sollentuna är i själva verket en aktiv träning av medveten närvaro, av ett varande som motsats till ett konstant görande. Vi tränar att vara närvarande i oss själva, i vår kropp och i vårt liv där vi befinner oss just nu. Många personer och mycket forskning ligger bakom det ökade intresset för mindfulness och dess metoder i västvärlden idag. Men förhållningssättet hämtade jag från Buddhismen. En av de personerna som tagit mindfulness till västvärlden är Zenmästaren Thich Nhat Hanh. Han föddes i Vietnam 1926 och blev munk i den zenbuddhistiska traditionen vid 16 års ålder. Han myntade begreppet socialt engagerad buddhism. “Det äkta miraklet är inte att gå på vatten eller i luften, utan att vandra på jorden”. Som zen buddhistisk munk, lärare och fredsaktivist har han jobbat för inre frid och fred på jorden, mänskliga rättigheter och miljön i hela sitt liv.

“The past is gone, the future is not yet here. If we do not go back to ourselves in the present moment, we cannot be in touch with life.”

Mindfulness Sollentuna: Om MBSR / Mindfulness Baserad Stressreduktion.

Sollentuna KBTs Mindfulness i Sollentuna hämtar inspiration från en av de absolut största och viktigaste personerna bakom Mindfulness och MBSR (Mindulness Baserad Stressreduktion) – Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn förankrade mindulness i väst genom sitt forskningsbaserade MBSR program. För 40 år sedan började han arbetet med Mindfulness Baserad Stress Reduktion, som idag är en del i tredje fasens KBT (kongnitiv beteendeterapi), även min KBT i Sollentuna. Jon Kabat-Zinn har forskat på mindfulness som behandling vid stress, smärta och depression. När man använder sig av mindfulness baserad stressreduktion har man en rad attityder till hjälp för att möjliggöra och fördjupa den medvetna närvaron i sig själv och i sitt liv. Några av dessa attityder är acceptans, icke dömande och värderande, icke jämförande, tålamod och tacksamhet. Under min Mindfulness i Sollentuna är attityderna en viktig del i det terapeutiska arbetet, eftersom de är den delen av mindfulness som många känner är svårast att träna själv. Huvudsyftet med mindfulness, medveten närvaro, är att vara på den enda plats i tid och rum vi egentligen kan vara och att kunna påverka det enda vi egentligen kan påverka – här och nu. Sollentuna KBTs Mindfulness i Sollentuna ger lägre stressnivåer, ökad koncentrationsförmåga, bättre immunförsvar – med mycket mera. Jag använder mindfulness även som en del i behandlingen vid bland annat utmattningssyndrom. Och forskningen bara fortsätter, exempelvis kring hur träning i mindfulness påverkar vår struktur i hjärnan på ett positivt sätt. Idag behöver vi inte ifrågasätta om mindfulness är bra eller inte för människan – det är vetenskapligt välstuderat och bevisat. Men varför behöver just du mindfulness? Kanske är det just den ökade medvetenheten inåt och utåt, vilken mindfulness ger, som kommer ge dig svaret. Mindfulness är en metod man kan söka sig till för högre livskvalitet, ökad självkännedom och snabb personlig utveckling.

“Mindfulness means paying attention in a particular way: on purpose, in the present moment and non-judgmentally.”

Mindfulness Sollentuna: Medveten närvaro.

Medveten närvaro är motsatsen till att reagera automatiskt på det som händer oss, det som brukar kallas “autopilot”. Du kommer närmare dig själv och din förståelse av dig själv. Och när du kommer närmare dig själv har du möjlighet att komma närmare andra människor. Min Mindfulness i Sollentuna har inte bara djupgående positiva effekter på din hälsa och ditt liv. Det förändrar och förbättrar dessutom dina relationer till andra människor och även till världen som helhet. Så vänta inte – hjärtligt välkommen in till mig och låt mig hjälpa dig hitta djupt inre lugn och ro!

“Medmänsklighet är helt enkelt hyran vi måste betala för den yta vi tar i besittning på vår jord.”

Frågor?

Varmt välkommen att kontakta Sollentuna KBT med alla dina eventuella frågor eller kommentarer. Jag svarar snabbt & hjälper dig gärna!