Stresshantering Sollentuna

Förbättra hälsa, livskvalitet & sömn!

Stresshantering Sollentuna: Jag kan hjälpa dig!

Sollentuna KBTs stresshantering i Sollentuna hjälper dig eliminera onödig stress och lär dig ersätta stressrelaterade besvär med sunda vanor & beteenden. Alla vill må bra. Vi vill vara glada, känna kärlek, vara motiverade, inspirerade, engagerade i livet och mycket mer. När stressen på olika sätt kryper in i våra liv och våra kroppar, med negativ följd som exempelvis spänningar och smärta i kroppen, försämrat fokus, försämrad förmåga att ta beslut, bristande motivation, försämrad sömn och konstant trötthet – då är vi på på fel väg. Det är inte så livet ska vara. När stressen har varit för stor eller har pågått under för lång tid påverkar den hela dig: din kropp, dina tankar, dina känslor och din energi. Kanske har stressen också påverkat många olika delar av ditt liv, exempelvis nära relationer och socialt umgänge. När du söker hjälp för allt negativt stressen har medfört så finns kanske också orsaken till stressen kvar i ditt liv. Min Stresshantering i Sollentuna hjälper dig hitta lösningar på många olika stressrelaterade typer av problem samtidigt. När hjärnan redan är trött är det mycket skönt och ofta nödvändigt att få lite hjälp i allt detta.

“Om du inte tar tag i ditt liv så tar livet ofast tag i dig”

Stresshantering Sollentuna: Vad är stress?

Att styra sitt liv i den riktning man själv vill kräver både medvetenhet, fokus och förmågan att behålla fokus över tid. Allt detta är kanske viktigare än någonsin idag när så mycket information och distraktion fyller vår vardag. När vår hjärna blir splittrad mellan egna tankar, uppgifter och inkommande information och distraktion får vi en splittrad hjärna. En splittrad hjärna är en stressad hjärna. Och en stressad hjärna skapar ännu fler tankar som ökar splittringen. Till slut kan man inte längre hantera stressen överhuvudtaget. Det är i en sådan situation som min Stresshantering i Sollentuna kan hjälpa till som mest. Vi kan ha kognitiv stress, fysisk stress, emotional stress eller social stress, men oftast har vi en kombination av alla dessa. Stressen kommer från olika håll och dessutom både inifrån oss själva och utifrån. Det finns en “sund stress” som utmanar oss och får oss att växa som människor. Den sunda stressen har alltid ett stopp. Den tar slut någonstans och du vet var. Och efter att du har tagit dig igenom det som har varit utmanande och lagom stressande känner du dig stolt – och fortfarande pigg och frisk. När stressen ökar och går över i negativ stress försvagar den oss. Vi blir sämre på många sätt. 

Det finns så mycket som kan skapa negativ stress inom oss och i våra liv. Varje person jag får möta i min mottagning har en ny historia. Vi är alla unika. Men vårt inre stressystem, vår inre överlevnadsmekanism – är densamma. Så det finns många goda råd och mycket hjälp att få som fungerar för alla, men sen handlar det också mycket om just din stress. Det är just detta som min Stresshantering i Solletunta mest fokuserar på. Vad är det som stressar dig? Det är någonting som inte fungerar för dig i ditt liv. Oavsett var vi är i livet och hur mycket stressen har kommit åt oss så mår vi sämre om vi tappar bort oss själva och glömmer vad som verkligen är viktigt för oss eller inte lyckas prioritera det i våra liv. Kanske är det just för att vi har tappat bort oss själva och våra prioriteringar som negativ stress har skapats. Vårt stress system är ett överlevnadssystem = mobilisering av kroppens resurser inför hot. Denna förmåga till mobilisering är i grunden någonting positivt, en tillgång. Men långvariga stressreaktioner skadar kroppen på olika sätt. Kroppens möjlighet att återhämta sig minskar, immunförsvaret försämras och blodtrycket höjs. Minne och koncentrationsförmåga minskar vilket påverkar vår inlärning. Och tyvärr fortsätter listan med negativa konsekvenser av stress.

Stresshantering Sollentuna: Om stresshantering.

Alla människor är unika. Olika saker stressar oss olika mycket men framför allt så reagerar vi olika på det som händer. Så när stressen har blivit ett problem behöver vi personlig hjälp. Sollentuna KBTs Stresshantering i Sollentuna handlar dock om så mycket mer än att hantera stress. Den handlar till exempel även om hur du hanterar dig själv på din väg genom livet och hur du hanterar de hinder du stöter på längs din väg genom livet. Några generella råd som alla människor mår bra av:

 • Sömn

  Sov tillräckligt mycket. Prioritera aldrig bort sömntimmar för någonting annat.

 • Mat

  Ät tillräckligt bra och njut av maten.

 • Motion

  Rör på dig på något sätt och kom ut i dagsljus en stund varje dag.

 • Teknik

  Lär dig någon teknik, exempelvis mindfulness meditation i någon form, som skapar förutsättningar för hjärnan att vila och återhämta sig.

 • Krav

  Ställ rimliga krav på dig själv.

 • Återhämtning

  Planera in tid för återhämtning.

 • Ingenting

  Gör ingenting. Syftet med livet kan inte vara att vara så effektiv som möjligt.

 • Nej

  Säg nej. Det är ok att säga nej. Du behöver inte vara duktig på allt och alltid. Att välja bort saker i livet är också ett val. När du vilar i en känsla av syfte och en sund nivå av kontroll stärks dina resurser. Livet blir lättare och roligare att leva.

Lite stress kan göra oss extra koncentrerade och höja vår prestationsförmåga, men bara till en viss gräns. Vart den gränsen går är väldigt personligt. Men när gränsen är nådd sjunker prestationsförmågan och om stressen fortsätter blir vi sjuka. Min Stresshantering i Sollentuna hjälper dig ta tag i livet innan livet tar tag i dig – på ett bevisat effektivt, evidensbaserat sätt. Så hjärtligt välkommen att boka en tid – jag kan hjälpa dig!

“Det är ingen ingen konst att vara arg. Konsten är att vara arg i rätt situation, på rätt person vid rätt tidpunkt och med rätt intensitet.”

Frågor?

Varmt välkommen att kontakta Sollentuna KBT med alla dina eventuella frågor eller kommentarer. Jag svarar snabbt & hjälper dig gärna!