Psykosyntes Sollentuna

Bli mer av den du är!

Psykosyntes Sollentuna: Vad är psykosyntes?

Sollentuna KBTs Psykosyntes i Sollentuna är integrerad med både Mindfulness och KBT. Allt på ett sätt där det ska gynna dig bäst. Min Psykosyntes i Sollentuna påminner starkt om Mindfulness i sitt förhållningssätt till människan och livet. Det beror på att båda hämtat mycket inspiration från öst. Men psykosyntesen lägger extra stor vikt vid arbetet av och utvecklandet av din vilja. Din egen vilja. Att du kan välja att leva som du vill och inte som du har lärt dig! Psykosyntesen är en existentiell psykologi som inte backar för de stora frågorna i livet. En annan viktig grundpelare i psykosyntesprocessen är att människan är en helhet där kropp, själ, känslor och intellekt står i intimt samspel med varandra. Det är också en grundpelare i arbetet hos Sollentuna KBT. Samspelet mellan kropp, själ, känslor och intellekt är avgörande för hur vi mår, både psykiskt och fysiskt. Det är ett holistiskt tankesätt som integrerar alla bitar av den du är och vart du är i livet. Det här tankesättet hämtar ursprungligen dr. Roberto Assagioli från österländska traditioner och läkekonst, samt zenbuddhistisk meditationsteknik och yoga – redan i början av 1900-talet. Samma tankegångar som vi idag finner i Mindfulness och tredje fasen av KBT (kognitiv beteendeterapi). Dr. Assagioli kombinerar österländska tankegångar med samtida psykologiska skolor, medicin, filosofi och vetenskap. Skolor och institut för psykosyntes finns idag runt hela världen, men det är ändå fortfarande många som inte känner till psykosyntesen här i Norden.

Psykosyntes Sollentuna: Psykosyntesens grundare & historia.

Sollentuna KBTs Psykosyntes i Sollentuna kan hjälpa dig bli den du är! Strax härovan förklarade jag kortfattat hur detta fungerar, samt vad psykosyntesen är och härnäst berättar jag lite mer om psykosyntesens grundare & historia. Psykosyntesen börjar med den tidigare nämnda italienske läkare och psykiater Roberto Assagioli. Assagioli föddes i Venedig år 1888. Som nyexaminerad läkare praktiserade han psykoanalys och utsågs av Sigmund Freud till den italienska psykoanalysens ledare. 1910 introducerade han psykoanalysen vid universitetet i Florens, men liksom C.G. Jung och andra fann han psykoanalysen begränsad. Assagioli tyckte att psykoanalysen koncentrerade sig alltför mycket på det sjuka hos människan. Istället ville han se sina klienter som i grunden friska individer, som tidvis fungerar sämre. Assagiolis syfte blev att skapa en psykoterapi – en livsattityd – som gav uttryck åt det sant mänskliga: våra impulser och drifter, likväl som vår kärlek, vilja, kreativitet, visdom och andlighet. En psykologi till praktiskt nytta för oss människor i vår strävan att leva mer fullt och rikt! Eller som Assagioli uttryckte det: “leva så gott man kan och se på sig själv med ett leende”.

Psykosyntes Sollentuna: Arbetet med viljan.

En av de centrala delarna i psykosyntesen är arbetet med viljan. Det är också detta jag hjälper dig med under min Psykosyntes i Sollentuna. När vi lyssnar in, respekterar och följer vår egen vilja känner vi glädje och livet blir meningsfullt – till motsats till ett presterande utan tydligt syfte för oss. Psykosyntesens grundare dr. Assagioli var av judisk härkomst och förföljelsen satte djupa spår i honom och hans familj under andra världskriget. Sonen dog efter fångenskap, flykt och tortyr. Assagioli fängslades. I fängelset fick han en genomgripande andlig upplevelse. Han kände sig fri inombords, trots att han var fången i fysisk bemärkelse. Här skapades grunden till teorin att vi alltid har ett val. Inom alla områden av våra liv idag och till och med i många terapiformer pratar man om mål och om att vara så målfokuserad. Psykosyntesen hämtar ett förhållningssätt från österländska traditioner som säger att vi inte kan sträva framåt eller uppåt. Vi kan bara vara den vi är, där vi är – och bli mer.

“Samtidigt som vi ständigt strävar efter kunskap och teoretisk förståelse låt oss fortsätta vara öppna för det som är större än vad intellektet kan förstå.”

Frågor?

Varmt välkommen att kontakta Sollentuna KBT med alla dina eventuella frågor eller kommentarer. Jag svarar snabbt & hjälper dig gärna!